မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း မကွေး တွင် ကာလတိုသင်တန်းများကို ၂၀၁၅ -၂၀၁၆ မှစတင်၍ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ မော်တော်ဆိုင်ကယ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း သင်တန်းကို ၂၀၁၅-၂၀၁၆ မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ အထိ အပတ်စဉ် ၁၀ ထိ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။