ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီးများ

စဉ်
တာ၀န်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောကာလအမည်
၂၀၀၉-၂၀၁၅ဦးထွန်းထွန်း
၂၀၁၅-၂၀၁၈ဦးသက်နိုင်
၂၀၁၈-လက်ရှိအချိန်အထိဦးခင်မောင်ညွှန့်

လက်ရှိတာဝန်ထမ်းနေသောကျောင်းအုပ်ကြီး၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ

အမည်ဦးခင်မောင်ညွှန့်
ဘွဲ့
M.E (Chem),Russia
ရာထူးကျောင်းအုပ်ကြီး, ညွှန််ကြားရေးမှူး
စုစုပေါင်းလုပ်သက်၂၂နှစ်၈လ
လက်ရှိကျောင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်ကာလ၂၀၁၈ မှ ယနေ့အထိ