သုတနည်းပညာသင်တန်း

Desktop Publishing ကိုကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတတ်စေရန်၊ Computer Hardware ပိုင်းဆိုင်ရာ ကွန်ပျူတာပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ခြင်းများကို သိရှိနားလည်နိုင်စေရန်၊Network System Administration များကို  သိရှိနားလည် တက်မြောက်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ပထမနှစ်အတွက်သင်ကြားပို့ချနေသောဘာသာရပ်များ

 1. မြန်မာစာ
 2. အင်္ဂလိပ်စာ
 3. သင်္ချာ
 4. ရူပဗေဒ
 5. ဓာတုဗေဒ
 6. GTE 101-အခြေခံနည်းပညာပုံဆွဲ
 7. GTE 102-အခြေခံနည်းပညာ
 8. GTE 103-အခြေခံကွန်ပျူတာသိပ္ပံ

 

ဒုတိယနှစ်တွင်သင်ကြားပေးလျှက်ရှိသောဘာသာရပ်များ-

 1. မြန်မာစာ
 2. အင်္ဂလိပ်စာ
 3. သင်္ချာ
 4. ရူပဗေဒ
 5. ဓာတုဗေဒ
 6. IT 201-Computer Software Application
 7. IT 202- Introduction to Programming
 8. IT 203-Digital Fundamentals I

တတိယနှစ်တွင်သင်ကြားပေးလျက်ရှိသောဘာသာရပ်များ-

 1. မြန်မာစာ
 2. အင်္ဂလိပ်စာ
 3. သင်္ချာ
 4. ရူပဗေဒ
 5. ဓာတုဗေဒ
 6. IT 301-Computer Networking
 7. IT 302- Web Design
 8. IT303-Digital Fundamentals II

G.T.H.S, Certificate( သုတနည်းပညာ)

အခြေခံပညာစနစ်သစ် KG+12 မှ Grade -9 အောင်မြင် ပြီးသူ

သုတနည်းပညာ အင်ဂျင်နီယာ Certificate သင်တန်းပြီးမြောက် အောင်မြင် ပါက Desktop Publishing၊ Programmer ၊ Network Engineer ၊ Network System Administrator နှင့် Assistant Web Developer များအဖြစ်  လုပ်ငန်းခွင်သို့ ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နေမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ